Standaard onderhoudscontract

Bij een standaard onderhoudscontract wordt jaarlijks door De Haan Westerhoff een onderhoudsbeurt aan uw producten uitgevoerd. Hierdoor voorkomt u achterstallig onderhoud aan uw zonwering, rolluiken en/of kozijnen en beperkt u de kans op storingen tot een minimum.

Tijdens de onderhoudsbeurt worden door DHW alle vaste -, scharnierende – en draaiende delen geïnspecteerd en waarnodig doorgesmeerd. Losgeraakte bouten, moeren en schroeven worden weer goed bevestigd. De bediening, lagering, doekbevestiging en confectie wordt gecontroleerd op juist functioneren.

Eventueel vuil in de zijgeleiding, het uitvalsprofiel en de achterrail van de armen wordt verwijderd. Indien nodig wordt de bediening opnieuw afgesteld, de onderbuis wordt geschrankt (rechtgezet) en kleine onderdelen zoals; bouten, moeren, schroeven, popnagels, kunststof onderbuisafdekplaatjes, doekblokkeringsblokjes, lagerblokplaatjes, nylon lagers en afsluitdopjes worden vervangen.

Het controleren van de elektrische installatie (zon- en windautomaat) behoort niet tot de standaard werkzaamheden tijdens een onderhoudsbeurt, dit is optioneel. DHW beschikt over eigen elektriciens die dit uit kunnen voeren. Voor de grotere ingrepen ontvangt u een rapportage met prijsopgave. Op verzoek kunt u ook een uitgebreide rapportage met daarin de huidige staat van al uw producten en/of een meerjarenbegroting voor de komende 5 tot 10 jaar ontvangen.

De frequentie van de onderhoudsbeurten van DHW is normaal gesproken jaarlijks. Indien wenselijk kan dit altijd in overleg aangepast worden.

Volg ons op social media: