Certificering

De Haan Westerhoff beschikt over een kwaliteitsmanagement systeem voor het realiseren van kwaliteitsmanagement conform de norm NEN ISO 9001. Daarnaast beschikt De Haan Westerhoff over een VCA-systeem voor het realiseren van veiligheidsbeheersing conform de richtlijnen VCA.

Binnen het bedrijf wordt gestreefd naar een goede balans tussen prijs en kwaliteit waarbij er geen concessies gedaan worden aan inferieure producten. Alle producten moeten voldoen aan de standaard kwaliteitseisen van De Haan Westerhoff waarbij gebruikersgemak en levensduur voorop staan.

De klant staat centraal bij De Haan Westerhoff en daar is een ieder zich van bewust. Naast deze vanzelfsprekendheid wordt er veel tijd in scholing en opleiding gestoken om de klant optimaal te kunnen blijven bedienen. Ook wordt er geïnvesteerd in automatisering om zo snel en adequaat in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van de klant en de maatschappij.

De Haan Westerhoff is dit jaar gestart met het aanpassen van het kwaliteitssysteem conform ISO9001 2015. Tevens heeft de Haan Westerhoff een geaccrediteerde certificerende partij (het Nederlands Certificatie Instituut) opdracht gegeven om tegen de nieuwe norm te certificeren. Fase 1 van deze certificatie is juli jl. met succes verlopen. Fase 2 van de audit vindt plaats 16 en 17 oktober a.s.. De verwachting is dat vanaf die datum de Haan Westwerhoff ISO9001 2015 gecertificeerd zal zijn. Wij zullen u in oktober de bevestiging sturen van de certificering en z.s.m. het certificaat.