Beleidsverklaring

Download bestand

Doelstellingen

Bij De Haan Westerhoff Zonwering zijn kwaliteit en arbeidsomstandigheden onlosmakelijke onderdelen van de bedrijfsdoelstellingen en leveren daarmee een essentiële bijdrage aan de continuïteit van het bedrijf.

Om deze aspecten te waarborgen en daardoor het vertrouwen van de klanten te verkrijgen en te behouden heeft De Haan Westerhoff  een managementsysteem opgesteld dat periodiek door het management wordt getoetst en waar nodig via verbeteringsacties wordt bijgestuurd. Van leveranciers wordt op dezelfde manier een garantie voor hun producten en diensten gevraagd.

De Haan Westerhoff geeft zijn klanten zekerheid dat de kwaliteit van zijn producten en diensten ook daadwerkelijk wordt bereikt.

Gewenste effecten

De Haan Westerhoff streeft daarbij naar:

 • een goede vertaling van strategie naar operationele plannen;
 • heldere communicatie van normen en waarden;
 • langdurige relaties met tevreden klanten en leveranciers;
 • producten en diensten die geschikt zijn voor het beoogde gebruik bij klanten;
 • creëren van een veilige en prettige werk omgeving;
 • het motiveren van zijn medewerkers;
 • voorkomen van persoonlijk letsel;
 • continue verbetering;
 • voorkomen van faalkosten;
 • verlaging van de integrale kosten door lean procesoptimalisatie;
 • voldoen aan wet- en regelgeving waar van toepassing;
 • eenduidigheid in interne regelgeving.

Integrale beheersing

Voor elke medewerker van De Haan Westerhoff dient er duidelijkheid te bestaan over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Iedere collega levert een product of dienst waarover verantwoording moet kunnen worden afgelegd. Aan de hand van kwaliteitsnormen dienen medewerkers zelf te meten of hun product of dienst aan die kwaliteitsnormen voldoet.

Deze beleidsverklaring is in overeenstemming met de eisen uit VCA, ISO9001, BORG, NEN 3140, NEN 2484  en AVG.

Het Kwaliteit Management Systeem is van toepassing op de volgende bedrijfsonderdelen:

De Haan Westerhoff Projecten B.V. [kvk 01111596]
Inkopen, verkopen en monteren van zonweringen, rolluiken en raamdecoraties voor projecten.

De Haan Westerhoff Service B.V. [kvk 39089036]
Het leveren van service aan zonweringen, rolluiken, raamdecoraties en kunststof kozijnen en aluminium gevels voor projecten en particulier 

De directeur
P. Olijve

Volg ons op social media: