Hulp nodig? 085 237 64 00
Hittestress: is verkoeling in huis comfort of noodzakelijk?

Hittestress: is verkoeling in huis comfort of noodzakelijk?

Bij gezond en prettig wonen hoort een aangename temperatuur in de woning. De laatste jaren neemt de ‘hittestress’ vooral in dicht bebouwde gebieden toe. In een woonomgeving met veel steen en weinig groen blijft warmte lang hangen. Dat geldt zeker voor woningen die goed geïsoleerd zijn, want bij zonnig weer raakt de woning de warmte dan niet goed kwijt.

Huidige situatie woningen

Nederland krijgt steeds vaker te maken met hittestress. Door klimaatverandering worden woningen, zeker tijdens hittegolven, steeds vaker onaanvaardbaar warm. Dit brengt gezondheidsrisico’s met zich mee voor de bewoners. Zonwering heeft een enorme invloed op de hitte in een woning. Een ruimte zonder zonwering kan rond het middaguur gemakkelijk meer dan 5 graden opwarmen. Bewoners zitten lange perioden met hoge tempraturen in huis die zorgen voor problemen. De bewoners melden deze hitteklachten bij de Woningcorporaties. Als de binnentemperatuur meer dan 300 uur op of boven de 26,5 Celsius ligt kan sprake zijn van een C-gebrek volgens de huurprijzenwetgeving. De huur kan dan worden verlaagd zolang de verhuurder niet voor een oplossing zorgt. De eerste rechtszaken zijn afgelopen jaar al gewonnen door bewoners. Uit onderzoek blijkt dat vooral de instraling van de zon de oververhitting van woningen bepaalt en dat maatregelen die de zoninstraling verminderen daarom het grootste positieve effect hebben. Dynamische zonwering is een belangrijke factor bij het voorkomen van warmtetoename.

Nieuwbouw vs. Bestaande bouw

Klachten over de hitte komen niet alleen door klimaatverandering, maar vooral ook door de duurzame
bouwstijl van Nederlandse woningen. De nieuwe woningen zijn qua materiaalkeuze en ontwerp gericht
op koude winters in plaats van hete zomers, waardoor de hitte lang in deze woningen blijft hangen. Het zo lang mogelijk buiten houden van de warmte is dus de beste oplossing. Een goed geïsoleerd huis zonder zonwering heeft meer problemen dan een niet of slecht geïsoleerd huis zonder zonwering.

De BENG-normering geldt voor nieuwbouw, maar er is nog geen beleid voor bestaande bouw. In het
verleden was er onvoldoende aandacht voor opwarming en werd er nooit gedacht aan zonwering.
Tegenwoordig ligt de focus op isolatie met behulp van beschikbare subsidies. Zonder zonwering is dat
vragen om problemen. Bewoners zitten lange perioden met hoge temperaturen in huis, wat problemen
veroorzaakt.

Intelligent gestuurde zonwering

Om warmte binnenshuis tegen te gaan, zijn actieve koelsystemen, zoals airconditioning een hulpmiddel. Dit brengt echter ook negatieve effecten met zich mee, zoals een toenemende energievraag, het gebruik van koelvloeistof en het afgeven van warmte aan de omringende buitenomgeving. Deze koelsystemen hebben daarnaast een negatieve invloed op de BENG score. Zonwering in combinatie met een zonsensor en temperatuurmeter, zorgen voor een geautomatiseerde oplossing in de woning. De Somfy wandzender heeft een ingebouwde sensor die automatisch de temperatuur in verschillende ruimtes meet, ongeacht het seizoen. Wanneer de ingestelde temperatuur wordt bereikt, worden de screens automatisch omlaag gebracht om de hitte buiten te houden. Het koppelen van de zonnesensor en temperatuurmeter met het smart home systeem is eenvoudig, waardoor je gemakkelijk de instellingen voor kunt programmeren.

Er is nog geen vaste aanpak beschikbaar voor woningcorporaties wat betreft hitte. De BENG norm is er bij nieuwbouw, maar bij bestaande bouw of renovatie is er geen norm. Toch zijn er veel klachten bij hittestress met juridische gevolgen voor de woningcorporatie. Een oplossing op maat zorgt altijd voor het meest gewenste resultaat. Neem contact op met onze adviseurs.

Bronnenlijst

NIEUWSGIERIG NAAR MEER?