Disclaimer

Door gebruik te maken van deze site, stemt u in met deze disclaimer. Ondanks de constante zorg en aandacht die De Haan Westerhoff aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De Haan Westerhoff kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie. De Haan Westerhoff sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van dehaanwesterhoff.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. De Haan Westerhoff aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. De Haan Westerhoff garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van De Haan Westerhoff. Het is toegestaan koppelingen te maken vanuit andere sites naar de sites van De Haan Westerhoff. De website mag niet de schijn wekken dat De Haan Westerhoff de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt. De website mag een link naar De Haan Westerhoff maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren. De website mag geen onjuiste informatie over De Haan Westerhoff en haar producten en diensten geven. De website mag geen inhoud bevatten, waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie wordt weergegeven. Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van de site kunt u contact opnemen met De Haan Westerhoff via info@dehaanwesterhoff.nl. Alle rechten voorbehouden.